Müslüman Mahallesinde Kilim Satmak | Hikmet Şırlak | TEDxReset

Views: 101851 | Rating: 4.91 | Likes: 1033

HikmetŞırlak Kapalı Çarşı’da kilim dükkanında modern resim sanatı ve kilimlerin insanların hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Mehmet Şırlak tells the intersecting stories of Anatolian kilims, art history and people passing by the Grand Bazaar of İstanbul

1963 yılında Karaman’da doğdu. İlkokula Almanya’da başlayıp İstanbul’da bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi’ni son sınıfın başında terk etti. Hayatının farklı dönemlerinde overlokçuluk, ara ütücülük, seyyar satıcılık yapmış olsa da 1981 yılından beri el halısı ve kilim satmayı meslek edindi. Mesleğini sürdüremediği dönemlerde yazılım sektörünün farklı alanlarında serbest çalıştı.

He was born in Karaman in 1963. He started primary school in Germany and finished it in İstanbul. He left n the last year of İstanbul Erkek High School. Even though over the different periods of his life he have worked as a over-lock sewing machine operator, a press operator and a traveling vendor since 1981. He have adopted selling handmade carpets and kilims as his profession. And when he was unable to pursue his profession he worked as a freelancer in the software industry.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

%d bloggers like this: